Plat4mation Visuals

Plat4mation Visuals

Een wereld met toekomstperspectief

Mij werd gevraagd of ik illustraties kon maken die de visie en de waarden van Plat4mation uitbeeldden.

Het idee van een ober staat hierbij analoog voor het gemak en de eenvoud waarop je je vragen kunt stellen en waarvanuit je kunt werken, allemaal via 1 service portal. 
Daarnaast heb ik een toekomstperspectief geschetst waarin overzicht, duurzaamheid en heldere infrastructuur de gezonde organisatie worden gevisualiseerd. Daartegenover ook het ongewenste beeld van een ongezonde organisatie waarin efficientie ver te zoeken is.